ČESKO-SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
3. ročník výtvarnej súťaže študentov štvrtých ročníkov
stredných škôl s umeleckým zameraním
3. ročník výtvarnej súťaže
študentov štvrtých ročníkov
stredných škôl s umeleckým zameraním
ČESKO - SLOVENSKÁ
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
Výtvarná súťaž študentov
štvrtých ročníkov stredných
škôl s umeleckým zameraním
CZ