Porota nominovaná vyhlasovateľom súťaže

doc. Mgr. art. ŠEVČÍK Patrik ArtD.

vizuálne umenie, grafika

Katedra grafiky, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici


Porota nominovaná zástupcami škôl

akad. maliar BÍLÝ Ivan

grafický dizajnér

SŠUP, J. Lettricha Martin


Mgr. CMÁR Radovan

výtvarník

SŠUP, Petzvalova Košice


Mgr. FORGÁČOVÁ Michaela

učiteľstvo výtvarného umenia

SŠUP, Kyslá Hodruša - Hámre


PaedDr. LIPOVÁ Barbora

výtvarné umenie, grafický dizajn

SŠUP, Samova Nitra


Mgr. MATAVA Matúš

učiteľ odborných výtvarných a fotografických predmetov

ŠUP, Slavkovská Kežmarok


Mgr. art. MINARČÍKOVÁ NÁLEPKOVÁ Jana

komunikačný dizajn

ŠUP, Jakobyho Košice


Mgr. NOVYSEDLÁK Martin

grafický dizajn, reklamná tvorba

ŠUP, Scota Viatora Ružomberok


Mgr. SAMOUKOVIČ Staša

grafický dizajn, výtvarný ateliér, teória dizajnu

SŠUPAT, Vlastenecké námestie Bratislava


Mgr.art. ŠKROBIANOVÁ Martina

design

SŠUP, Hálkova Žilina


Mgr. STAŇOVÁ BALÁŽOVÁ Katarína ArtD.

autorská kniha, paper art, grafika, grafický dizajn

ŠUP, Akademická Banská Štiavnica


PaedDr. ŠTEINEROVÁ Melinda

voľná výtvarná tvorba

ŠUP Ladislava Bielika, Vajanského Levice


Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena

vedúca praxe na šup tn

ŠUP, Staničná Trenčín


Mgr. art. VICEN Tomáš

grafika a iné médiá

SŠUP, Ivánska cesta Bratislava 2


Víťaz I. úrovne START21ART 2022

PARAJŇÁK Artur

grafik

Slovensko