Porota nominovaná vyhlasovateľom súťaže
Porota nominovaná zástupcami škôl