Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, Ivánska cesta
Bratislava 2

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, J. Lettricha
Martin

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, J. Jesenského
Zvolen

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Tokajícka
Bratislava

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Sklenárova
Bratislava

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta
Bratislava 4

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Nerudova
Hlohovec

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Scota Viatora
Ružomberok

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Akademická
Banská Štiavnica

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Slavkovská
Kežmarok

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Vodárenská
Prešov

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Sovietskych hrdinov
Svidník

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Jakobyho
Košice

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, M.R.Štefánika
Trenčianske Teplice

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP Iparművészeti Magániskola, Slovenská
Kolárovo

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, Gagarinova
Topoľčany

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, P. Križku
Kremnica

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, Petzvalova
Košice