START21ART

Pokyny pre súťažiacich študentov

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje ďalší, tentokrát česko-slovenský ročník výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov stredných škôl s umeleckým zameraním pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

23. 9. 2024 vyhlásenie súťaže START21ART,
23. 9. 202430. 9. 2024 registrácia školy na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia študenta a jeho súťažného diela na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
1. 10. 202421. 11. 2024 registrácia porotcov na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) cez on-line formulár,
2. 12. 202412. 1. 2025 hodnotenie diel porotou,
21. 1. 2025 zverejnenie výsledkov I. úrovne súťaže,
3. 2. 2025 - 21.2.2024 hodnotenie TOP 42 diel porotou na www.start21art.eu,
24. 2. 2025 zverejnenie výsledkov finále súťaže na www.start21art.eu,
3. 3. 202521. 3. 2025 aukcia všetkých súťažných diel na www.kubikum.com,
do 21. 4. 2025 odovzdanie výhier.

Pokyny pre súťažiaceho študenta:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť vybraní študenti štvrtého ročníka škôl s umeleckým zameraním nominovaní školou, na ktorej študujú.
 • Škola pridelí študentovi vygenerovaný kód, prostredníctvom ktorého sa študent zaregistruje do súťaže cez on-line formulár na webovej na stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) najneskôr do 21. 11. 2024. Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.
 • Študent zaregistruje svoje súťažné dielo a vloží jeho zdigitalizovanú podobu do určeného priestoru na webovej stránke www.start21art.sk alebo www.start21art.cz (podľa krajiny, v ktorej sídli škola) v stanovenom čase podľa harmonogramu súťaže - najneskôr do 21. 11. 2024.
 • Študent, vedený počas súťaže pedagógom vysielajúcej školy, uvedie meno tohto pedagóga - garanta pri registrácii svojho súťažného diela.

 • Dielo musí spĺňať stanovené parametre podľa súťažných podmienok:

  • Dielo musí byť vytvorené exkluzívne pre túto súťaž, pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
  • Téma pre tento ročník súťaže je: "Okno"
  • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
  • Rozmery súťažného diela: minimálne: 20 x 29 cm, maximálne: 100 x 70 cm.
  • Dielo musí byť podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Dielo musí byť odfotené z prednej aj zadnej strany spolu so štítkom.
  • Dielo bude porotou hodnotené on-line na základe jeho zdigitalizovanej podoby. Táto musí zodpovedať jeho reálnemu vyhotoveniu a musí mať požadované parametre a kvalitu: minimálne 3000 px a rozlíšenie minimálne 72 dpi, maximálna veľkosť súboru (zdigitalizovaná podoba diela) je 10 MB, povolené formáty vkladaného súboru sú JPEG, SVG, PNG.
 • Po registrácii súťažného diela súťažiaci študent požiada školu o odsúhlasenie registrovaného diela. Až po schválení diela školou, je dielo prihlásené do súťaže!
 • Študent po zaregistrovaní diela uzatvorí licenčnú zmluvu a zmluvu o komisionálnom predaji tak, že elektronicky vyplní a odošle formuláre, ktoré mu stránka zobrazí po registrácii. Nevyplnenie alebo neodoslanie formulárov s licenčnou zmluvou a zmluvou o komisionálnom predaji organizátorovi je dôvodom na vyradenie diela zo súťaže.

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00