Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, Ivánska cesta
Bratislava 2

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, J. Jesenského
Zvolen

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Sklenárova
Bratislava

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta
Bratislava 4

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Nerudova
Hlohovec

Nominovaných
študentov:

0

ŠUP, Hattalova
Nižná

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, M.R.Štefánika
Trenčianske Teplice

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP Iparművészeti Magániskola, Slovenská
Kolárovo

Nominovaných
študentov:

0

SŠUP, Gagarinova
Topoľčany