Lucia Sepešiová

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

Lucia Sepešiová

Študijný odbor: Reklamná tvorba
ŠUP, Bratislava

.začiatok

Téma: Začiatok...
Technika: Grafické techniky - počítačová grafika
Rozmery: 42 x 59cm