Dávid Bernstein

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Dávid Bernstein

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Nový začiatok

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 70 x 70cm