Paulína Bellová

Študijný odbor: Priemyselný Dizajn
SŠUP, Kremnica

Paulína Bellová

Študijný odbor: Priemyselný Dizajn
SŠUP, Kremnica

Prvá strana

Téma: Začiatok...
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 29 x 42cm