Oliver Pichnarčík

Študijný odbor: Virtuálna grafika
SŠUP, Košice

Oliver Pichnarčík

Študijný odbor: Virtuálna grafika
SŠUP, Košice

Trieda 9.C

Téma: Začiatok...
Technika: Maliarstvo - kombinovaná technika
Rozmery: 42 x 29cm