Jana Žitňáková

Študijný odbor: Dizajn - grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Žilina

Jana Žitňáková

Študijný odbor: Dizajn - grafický a priestorový dizajn
SŠUP, Žilina

zrodenie

Téma: Začiatok...
Technika: Maliarstvo - akrylovaná maľba
Rozmery: 70 x 100cm