Miloš Hudec

Študijný odbor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

Miloš Hudec

Študijný odbor: Fotografický dizajn
SŠUP, Zvolen

Sunrise in the mountains

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 45 x 30cm