Martin Matula

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Martin Matula

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Abstrakt

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - kyanotypia a iné alternatívne techniky
Rozmery: 70 x 93cm