Karin Frajková

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Karin Frajková

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP Ladislava Bielika, Levice

Ľahkosť bytia

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 42 x 28cm