Matúš Molnár

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Matúš Molnár

Študijný odbor: Fotografický dizajn
ŠUP, Košice

Začiatok...

Téma: Začiatok...
Technika: Fotografia - digitálna
Rozmery: 70 x 100cm