START21ART

POKYNY PRE ŠKOLU

NADÁCIA KUBIKUM s podporou spoločnosti CENTRAL ART REGISTER vyhlasuje 1. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže určenej pre vybraných študentov štvrtých ročníkov škôl umeleckého priemyslu pod názvom START21ART.
Cieľom súťaže je podporiť a spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry. Pripraviť ich na umeleckú prax a povolanie, pomôcť im získať skúsenosti, autorské zručnosti a prezentovať sa širokej verejnosti prostredníctvom on-line priestoru.

Časový harmonogram súťaže:

21.09.2021 Vyhlásenie súťaže
21.09.2021 - 30.11.2021 Registrácia školy a študentov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia porotcov na www.start21art.sk
01.12.2021 - 21.01.2022 Registrácia súťažných diel a vkladanie ich zdigitalizovanej podoby do webového priestoru súťaže
21.02.2022 - 31.03.2022 Hodnotenie diel porotou
15.04.2022 Zverejnenie výsledkov súťaže
16.04.2022 - 01.05.2022 Verejná elektronická aukcia všetkých súťažných diel

Pokyny pre školu:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť len školy umeleckého priemyslu pôsobiace na Slovensku.
 • Škola sa zaregistruje na stránke www.start21art.sk v stanovenom čase (21.9.2021 - 30.11.2021), kde uvedie aj počet študentov, ktorí môžu byť nominovaní. Nominovať môže maximálne 10% zo všetkých svojich študentov posledného (štvrtého) ročníka. (Na každú začatú desiatku študentov, jeden nominovaný súťažiaci.)
 • Po úspešnej registrácii sa v profile školy zobrazia kódy pre súťažiacich študentov a porotcu nominovaného školou potrebné pre ich registráciu do súťaže.
 • Škola vyberie študentov, ktorí ju budú reprezentovať a pridelí im vygenerované kódy. Nominovaný študent musí byť v čase registrácie do súťaže plnoletý.
 • Škola nominuje jedného porotcu a pridelí mu vygenerovaný kód. Kód sa aktivuje len v prípade, že za školu bude registrovaný aspoň jeden súťažiaci.
 • Po registrácii súťažného diela škola elektronicky potvrdí, že dielo a jeho zdigitalizovaná podoba zodpovedajú súťažným podmienkam:
  • Dielo je vytvorené exkluzívne pre túto súťaž, pred súťažou toto dielo nesmie byť nikde vystavované ani prihlásené do inej súťaže.
  • Téma pre tento ročník súťaže je: "Začiatok ..."
  • Použitá technika je vecou voľného výberu autora.
  • Rozmery súťažného diela: minimálne: 20 x 29 cm, maximálne: 100 x 70 cm.
  • Dielo je podpísané autorom a označené na zadnej strane štítkom s popisom diela (názov, autor, rok vzniku, použitá technika, téma, jednoduchý popis).
  • Zdigitalizovaná podoba diela zodpovedá jeho reálnemu vyhotoveniu. 
 • Škola poskytne organizátorovi súčinnosť pri zbieraní súťažných prác po ukončení ich registrácie. (Škola zhromaždí v určenom čase súťažné práce vo svojich priestoroch, aby ich organizátor súťaže mohol zozbierať.)

Záverečné ustanovenia:

Registráciou v súťaži vyjadrujú účastníci svoj súhlas s podmienkami uvedenými v štatúte súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže. Zmena alebo úprava štatútu súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom, ako bola súťaž vyhlásená. Štatút súťaže s podrobnými podmienkami a ďalšie informácie na www.start21art.sk.

Prípadné otázky rád zodpovie náš organizačný tím:

E-mail: info@start21art.sk
Tel.: +421 907 21 21 00